Wszystko Czego Potrzebuje Twoje Auto

POLITYKA JAKOŚCI

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Firma „BS CARBELGIUM DANIEL PTASIŃSKI" przyjęła do realizacji politykę jakości zgodną z zasadami określonymi w normie ISO 9001: 2008

Polityka jakości jest związana z ciągłym doskonaleniem jakości w zakresie m. in:

 • Usług serwisowych i napraw pojazdów.

Cele te wyrażone są poprzez wizję i misję firmy:

Usługi naszej firmy są świadczone z pełną odpowiedzialnością i pasją. Ciągły rozwój i szkolenia naszych pracowników pozwalają nam na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, tak by spełnić wszelkie oczekiwania klientów. Naszym atutem jest wysoka jakość świadczonych usług w połączeniu z konkurencyjnymi cenami. Wiemy jak cenny jest czas, dlatego tak ważna jest organizacja pracy i odpowiedzialność za to, co robimy. Właściwe wykorzystanie potencjału naszych pracowników pozwala na wykonywanie usług na bardzo wysokim poziomie i na czas. Dbamy o bezpieczeństwo klientów. Znajomość ich potrzeb i oczekiwań pozwala nam na ciągłe doskonalenie naszej oferty.

Aby wymienione cele osiągnąć, kierujemy się następującymi zasadami postępowania:

 • Staramy się odpowiadać na wszelkie wyzwania i potrzeby naszych klientów,
 • Jesteśmy nastawieni na świadczenie najwyższej jakości usług,
 • Oferujemy wiedzę i doświadczenie,
 • Okazujemy sobie szacunek i tworzymy przyjazną atmosferę w pracy,
 • Pracujemy w zespole i bierzemy odpowiedzialność za wszystko co robimy,
 • Jesteśmy otwarci na nowe idee i wyzwania,
 • Wspólnie tworzymy pozytywny wizerunek naszej organizacji,
 • Razem rozwiązujemy problemy, słuchamy się i pomagamy sobie nawzajem,
 • Wykonujemy swoje obowiązki efektywnie i profesjonalnie,
 • Wciąż podwyższamy swoje kwalifikacje poprzez system szkoleń.

Ogólne warunki wykonywania usług.

Wszystkie usługi wykonywane są w granicach obowiązującego prawa w szczególności: Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (73 str.), Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 Dz. U. Nr 201, poz. 1666 w sprawie stosowanie części używanych.

Korzystamy z części: